Efektivní vymáhání pohledávek

Infodeska

9.7.2021 - Oznámení o konání VH Slaviainvest 12.8.2021

Řešení pro věřitele 

  • Vyhledání dalších věřitelů
  • Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
  • Přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace
  • Trestní oznámení
  • Žaloby o zaplacení pohledávky

Řešení pro dlužníka 

  • Konsolidace dluhů - nebankovní půjčka zajištěná nemovitostí
  • Oddlužení nemovitostí

SLAVIA INVEST a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín

email: slaviainvest@slaviainvest.cz
www.slaviainvest.cz